Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową?

ię, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie.

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową? utylizacja elektroodpadów białystok

Szacuje się że każdego roku wytwarzanych

Odpady elektroniczne, zwane również e-odpadami, stają się coraz bardziej palącym problemem we współczesnym świecie. Szacuje się, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie.


© 2019 http://animedlab.com.pl/